بهای زندگی

مرحوم محمود نریمان وزیر دارایی دکتر مصدق که در اخرین روزهای زندگیش در

سختی وتنگ دستی قرار داشت , اگر چه ظاهرش حکایت  از تنگ دستی نداشت , اما

دوستانش می دانستند که ایشان در خا نه ای محقر در انزوا  قرار دارند .  ابتهاج مدیر

بانک  ایرانیان  از وی می خواهد در ان بانک متصدی  امر وصایت  و قیمومیت  شود و

هر ماه حقوق زیادی بدست آورد. ولی نریمان نپذیرفت .  تکیه کلام وی همیشه این بود: 

"بهای زندگی در این است که انسان بمانیم."

یادش گرامی

/ 0 نظر / 55 بازدید