پیله

نیکوس کازانتزاکیس(نویسنده زوربای یونانی) تعریف می کند که در کودکی, پیله
 
ابریشمی را روی درختی می یابد , درست زمانی که پروانه خود را آماده می کند تا از
 
پیله خارج شود کمی منتظر می ماند , اما سرانجام – چون خروج پروانه طول میکشد-
 
تصمیم میگیرد به این فرایند شتاب ببخشد.با حرارت دهانش پیله را گرم می کند , تا
 
اینکه پروانه خروج خود را آغاز می کند. اما بال هایش هنوز بسته هستند و کمی بعد ,
 
می میرد . کازانتزاکیس میگوید: بلوغی صبورانه با یاری خورشید لازم بود, اما من
 
انتظار کشیدن نمی دانستم. آن جنازه کوچک تا به امروز, یکی از سنگین ترین بار ها بر
 
روی وجدانم بوده . اما همان جنازه باعث شد بفهمم که یک گناه کبیره واقعی وجود
 
دارد : فشار آوردن بر قوانین بزرگ کیهان.

بردباری لازم است : نیز انتظار زمان موعود را کشیدن , و با اعتماد راهی را دنبال
 
کردن که خداوند برای ما برگزیده است.

نقل از کتاب دومین مکتوب( پائولو کوئیلو)

/ 0 نظر / 19 بازدید