رباعی پیر مرشد

در زمان سلطنت امیر تیمور گورکان ، جمعى از افراد ماوراءالنهر که از متعصبان
 
دشمن على (ع ) بودند، مجلسى تشکیل داده و صورت مجلسى نوشتند، که در آن
 
آمده بود، دشمنى و کینه نسبت به على (ع ) بر هر فرد مسلمانى واجب است ، هر
 
چند به مقدار جوى ، کینه داشته باشد، زیرا او به قتل عثمان ، فتوى داده است.

آن نوشته را نزد امیر تیمور فرستادند، تا او نیز آن را تأ یید کند، و مانند خلفاى بنى
 
امیه ، دستور دهد که خطباء و سخنرانان ، بالاى منبرها، نسبت به ساحت مقدس آن
 
حضرت ، به بدگوئى بپردازند.
 
امیر تیمور گفت : چون من مرید پیر مرشد، ((شیخ زین الدین نابتادى )) هستم ، این
 
نوشته را نزد او مى فرستم و او هر چه رأ ى داد همانرا پیروى مى کنم
 
آن نوشته را نزد او فرستاد ، او پس از خواندن آن ، این رباعى را در پشت آن نوشت :

گر آنکه بود فوق سماء منزل تو

و از کوثر اگر سرشته باشد گل تو

گر مهر على نباشد اندر دل تو

مسکین تو و سعى هاى بى حاصل تو/ 0 نظر / 35 بازدید