سنگ قبر مناسب

 

روبس پیر یکی از انقلابیون معروف فرانسوی بود که باعث اعدام عده بسیار زیادی از

مخالفان گردید , ولی سرانجام خود نیز محکوم به مرگ شد و سرش به وسیله گیوتین از

بدن جدا گردید . یکی از سیاستمدارانی که به طرز معجزه آسایی توانسته بود از تیغه

گیوتین جان سالم به در ببرد , پیشنهاد داد روی سنگ قبر او این جمله را حک کنند:

 

«ای عابر,بر مرگ من گریه نکن! زیرا اگر من زنده بودم ,تو مرده بودی!»
/ 0 نظر / 15 بازدید