اگر اجازه بدهید شیعه هستم!

پس از دستگیری مصدق در 28 مرداد , شاه که از مصدق سخت کینه داشت تصمیم
 
گرفت او را محاکمه کند و به اصطلاح خود در پیشگاه ملت بی آبرو سازد.

سرلشکر آزموده مامور محاکمه می شود و سعی میکند او را لا مذهب و بی دین معرفی
 
کند .مصدق در محکمه نظامی متوجه این سوء نیت دادگاه می شود و در جواب

سوال دادستان که می پرسد چه مذهبی دارید به طعنه پاسخ می دهد:

«اگر آقای دادستان اجازه بدهند شیعه هستم!»

/ 0 نظر / 14 بازدید