تجویز دارو

 

دکتر ویلیام اوسلر , پزشک و مورخ نامی انگلیس , دانشجویی را امتحان می کرد . در

حین امتحان از او پرسید : اگر مریضی به فلان مرض دچار گردد چه مقدار از فلان دارو

برایش تجویز خواهی کرد؟  دانشجو پس از اندکی فکر جواب داد . ولی 4 دقیقه بعد 

بازگشت و گفت آقا اشتباه  کردم ! اجازه بدهید از نو جواب دهم.


اوسلر به ساعتش نگاه کرد و گفت: فایده ندارد , مریض شما 3 دقیقه پیش مرد!/ 0 نظر / 36 بازدید