امام علی (ع) فراسوی ادیان(2)

********************
ویل دورانت ( خاور شناس مشهور انگلیسی )

علی(ع) در جوانی ، نمونه کامل تواضع و تقوا ونشاط و اخلاص ، در راه دین است .
 
خوش منظر و نیکو خصال و پر اندیشه و درست پیمان بود.
 
********************
پروفسور ماجی شن ( استاد ادبیات عرب دانشگاه پکن )
 
من معتقدم که با توجه به سابقه تعالیم کنفسیوسی در چین ترجمه نهج البلاغه به
 
خاطر مطالب حکمت آمیز آن شدیدا مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
********************
جانین( شاعر و ادیب آلمانی )
 
علی(ع) را جز آنکه دوستش بداریم و شیفته او باشیم چاره ای نداریم ، زیرا جوان
 
شریف و بزرگواری بود ، وجدانی پاک داشت که از مهربانی و نیکی لبریز بود و قلبش
 
مملو از یاری و فداکاری بود . از شیر شرزه شجاعتر بود ولی شجاعتش آمیخته با رقت
 
و لطف و دلسوزی و مهر و عاطفه
 
*******************
 
از کتاب علی(ع) فراسوی ادیان ( کریم خانی – صمدانی )
/ 0 نظر / 23 بازدید