گریه کار گیس دارها است

در مجلس دوره چهاردهم زمانی که دکتر مصدق مشغول سخنرانی بود ,
 
سید ضیا طباطبایی در اثنای نطق مصدق می گوید : آقا , شما همیشه گریه می کنید,
 
سخن گفتن که گریه ندارد!مرحوم مصدق بی درنگ اشاره به موهای بلند سید ضیا , که تا
 
پشت گردنش را پوشانده بود , می کند و می گوید :
 
"من گریه نمی کنم , گریه کار کسانی است که گیس دارند!"


/ 0 نظر / 18 بازدید