زنده باد حزب

 

در دوران جنگ سرد در برلین شرقی طبق مقررات افراد مجبور بودند

همیشه اطلاعات لازمه مربوط به خود را در اختیار دولت قرار دهند. افراد

خوانواده ها عادت کرده بودند که وقت خروج از خانه بنویسند در مدت غیبت

از خانه کجا هستند و بر روی در بچسبانند. در روی یک ورقه چنین نوشته

شده بود:

"اول شب در باشگاه حزب کمونیست هستم و زودتر از ساعت 12 بر نمی گردم. زنده باد حزب. بابا"

" اول شب در باشگاه حزب کمونیست هستم و زودتر از ساعت 12 بر نمی گردم. زنده باد حزب.مامان"

" باید در جلسات قرائت اساس نامه حزبی حضور داشته باشم . دیر برمی گردم. زنده باد حزب.گرتا"

" تا ساعت 11 در فوتبال شبانه سندیکا هستم. شرکت اجباری است. زنده باد حزب.یوهان"

و در اخر نامه:

" هر چه را در آپارتمان شما بود, بردم. زنده باد حزب. دزد"
/ 0 نظر / 16 بازدید