گروگان گیری

توی یکی از خیابا نهای واشنگتن ترافیک زیادی بود.

مسافری از یک راننده می پرسه:آقا چه خبر شده ؟

راننده: بوش را گروگان گرفتند , گفتند یا 1میلیون دلار بدید یا اینو آتش می زنیم!

مسافر:حالا چیزی هم جمع کردید؟

راننده: آره تا حالا 50 لیتری جمع شده!


/ 0 نظر / 23 بازدید