چرا مرغ از خیا بان رد شد؟

* همینگوی : برای مردن . در زیرباران

* اینشتین: رابطهء مرغ و خیابان نسبی است

* سیمون دوبوار : مرغ نماد زن وهویت پایمالشدهء اوست. رد شدن از خیابان در واقع
 
کوشش بیهودهء او در فرار از سنتها و ارزشهای مردسالارانه را نشان میدهد

*پاپ اعظم: باید بدانیم که هرروز میلیونها مرغ در مرغدانی میمانند و از خیابان رد
 
نمیشوند .توجه ما باید به آنها معطوف باشد. چرا همیشه فقط باید دربارهء مرغی
 
صحبت کنیم که از خیابان رد میشود؟همیشه فقط باید دربارهء مرغی صحبت کنیم که
 
از خیابان رد میشود؟

*صادق هدایت: از دست آدمها به آن سوی خیابان فرار کرده بود غافل از اینکه آن طرف
 
هم مثل همین طرف است، بلکه بدتر

* شیرین عبادی : نباید گمان کرد که رد شدن مرغ از خیابان به خاطر اسلام بوده
 
است . در تمام دنیا پذیرفته شده که اسلام کسی را فراری نمیدهد

* نیل آرمسترانگ : یک قدم کوچک برای مرغ، و یک قدم بزرگ برای مرغها

* حافظ : عیب مرغان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

* کافکا : ک. به آن سوی خیابان کثیف رفت . مرغ این را دید و به سوی دیگر خیابان
 
فرار کرد، ضمن اینکه به ک . نگاهی بی توجه و وحشتزده انداخت . این ک. را مجبور
 
کرد که دوباره به سوی دیگر خیابان برود، تا مرغ را با حضور فیزیکی خود مواجه کند و
 
دستکم او را به احترامی وادارد که باعث گریختن مجدد او شود ، کاری که برای مرغ
 
دست کم از نظر اندازهء کوچک جثه اش دشوارتر مینمود

* بیل کلینتون : من هرگز با مرغ تنها نبودم

* فردوسی : بپرسید بسیارش از رنج راه ، ز کار و ز پیکار مرغ و سپاه

* ناصرالدین شاه : یک حالتی به ما دست داد و ما فرمودیم ازخیابان رد شود . آن
 
پدرسوخته هم رد شد

* سهراب سپهری : مرغ را در قدمهای خود بفهمیم، و از درخت کنار خیابان، شادمانه
 
سیب بچینیم

* اریش فون دنیکن : مثل هر باردیگر که صحبت موجودات فضاییست ، جهان دانش
 
واقعیات را کتمان میکند . مگر آنتن های روی سر مرغ را ندیدید؟

* جرج دبلیو بوش : این عمل تحریکی مجدد از سوی تروریسم جهانی بود و حق ما
 
برای هر نوع اقدام متقابلی که از امنیت ملی ایالات متحده و ارزشهای دموکراسی
 
دفاع کند محفوظ است

* سعدی : و مرغی را شنیدم که درآن سوی خیابان و در راه بیابان و در مشایعت
 
مردی آسیابان بود وی را گفتم : از چه رو تعجیل کنی؟

گفت: ندانم و اگر دانم نگویم و اگر گویم انکار کن

* احمد شاملو: و من مرغ را، درگوشه های ذهن خویش، میجویم . من، میمانم . و مرغ،
 
میرود ، به آن سوی خیابان . و من، تهی هستم، از گلایه های دردمند سرخ

* رنه دکارت : از کجا میدانید که مرغ وجود دارد؟ یا خیابان؟ یا من؟

* پدرخوانده : جای دوری نمیتواند برود

* فروغ فرخزاد : از خیابانهای کودکی من، هیچ مرغی رد نشد

* ماکیاولی : مهم اینست که مرغ از خیابان رد شد.. دلیلش هیچ اهمیتی ندارد.
 
رسیدن به هدف، هر نوع انگیزه را توجیه میکند

* پاریس هیلتون: خوب لابداونور خیابون یه بوتیک باحال دیده بوده

* هیتلر: اگر ارادهء ما همچنان قوی بماند، مرغ را نابود خواهیم کرد ! فولاد آلمانی از
 
خیابان رد خواهد شد/ 0 نظر / 16 بازدید