دلیل خلقت مگس

روزی مگسی بر صورت منصور خلیفه نشسته بود ؟ وی هرچه مگس را می زد دوباره
 
بازمی گشت و بر چهره او می نشست ، تا اینکه خلیفه به شدت عصبانی و خسته شد .

در همین موقع حضرت صادق(ع) وارد شدند . منصور او را مخاطب ساخته و گفت :
 
ابا عبدالله ، خدا به چه منظور مگس را خلق کرده است؟

امام فرمودند : برای اینکه ستمکاران را خوار کند و از کبر و نخوت آنها بکاهد .


/ 0 نظر / 33 بازدید