اگهی نامرئی

  بالزاک که گفته می شود از آثار او می توان جامعه قرن 19 فرانسه را شناخت ,همیشه از نظر مخارج نسبت به درامد درگیر بود. لذا از روش های گوناگون امرار معاش میکرد . مثلا در بعضی از رمان های خود بااستادی خاص صحبت از یک کلاه فروشی شیک پاریس می کرد و در مقابل کلاه فروش شیکترین کلاه های خود را به او هدیه می داد.
/ 0 نظر / 16 بازدید