اولین نظر

امروز که اولین نظر را داشتم نمی دونم بگم با تاسف یا چیز دیگه ای دوست عزیز
 
کمونیست یا همچین چیزی بود.

اولا با توجه به وبلاگ ایشون به نظر می رسه ایشون دین را کلا ( البته ایشان
 
منظورشان اسلام بود) را برابر حکومت قرار داده اند

دوست عزیز به فرض که شما با حکومت ایران مخالف هستید آیا این دلیل بد بودن دین
 
اسلام و امام علی(ع) می باشد

این موضوعی است که همه ما به نوعی با آن درگیر هستیم یعنی وقتی همه چیز
 
خوب است با خدا آشتی می کنیم ، ولی در غیر این صورت به همه چیز شک می کنیم

شاید بهتر باشد در عقاید خودمان تجدید نظری بکنیم

من نمی فهمم اگر آخرتی نیست پس مبارزه چه معنی می دهد؟

خوب آدم اگر خودش را خلاص کند راحتتر نیست؟

این مثل داستان زیر نیست :

«شخصی داشته یکی را میزده . می گویند چرا میزنی ؟

می فرماید : نمی دانم ، اگر می دانستم که تا حالا او را کشته بودم»/ 0 نظر / 22 بازدید